Optimalizace Staveb
All Rights Reserved © 2020

WWW stránky od EDGERING
Icons made by Dave Gandy
from flaticon.com

Zpracování časových harmonogramů

Časový harmonogram efektivně řídí jednotlivé činnosti během výstavby nebo rekonstrukce. Předchází časovým prodlevám při realizaci, účinně zabrání navýšení nákladů a nabízí včasné a jednoduché řešení možných komplikací. Zpracujeme pro vás důležitou dokumentaci, která zohlední veškeré kroky a pomůže dovést projekt k úspěšné realizaci.

Časový harmonogram zpracujeme s maximální pečlivostí a přesně v souladu se zadaným projektem. Můžeme vám nabídnout profesionální team, který staví na dlouholeté působnosti v oboru a zkušenostech. Harmonogram vymezuje jednotlivé kroky. Přesně plánuje rozsah práce v časové ose, zahrnuje i důležité hledisko počtu pracovníků. Správně plánuje jednotlivé kroky v závislosti na způsobu práce, doby potřebné k vytvrzení materiálu, skládá jednotlivé řemeslné úkony tak, aby na sebe plynule a správně navazovaly. Při realizaci se vyhnete problémům se špatně načasovanou dodávkou materiálu, čekáním na dopravu, nebo naopak problémy s vhodným uskladněním. Správně vedete pracovní síly, předejdete navyšování nákladů a také zlepšíte bezpečnost práce.

Časový harmonogram provede spodní stavbu včetně zemních prací, zakládání a hrubé stavby. Následuje popis provedení vodorovné a svislé konstrukce a nakonec vnitřní práce s izolací, potěry, obklady a dokončovací práce.

Časový harmonogram musí plně odpovídat náročnosti projektu, ale i takovým detailům, zda je možné danou práci realizovat případně i o víkendu nebo jak konkrétní roční období ovlivní průběh zpracování materiálu.