Vyplatí se stavební dozor při stavbě RD?

Realizace vlastní výstavby domu je vždy spojena s velkou finanční investicí. V mnoha krocích můžete čerpat výhody v možnosti zasáhnout do změn, upravit čerpání rozpočtu, nebo najít efektivnější a levnější řešení. Vždy se však vyplatí přizvat si na pomoc odborný dozor, který bude v průběhu stavby hlídat vaše zájmy a v mnohém ušetří váš čas.

Předejděte nákladným opravám a nekvalitně odvedené práci

Stavebním dozorem se nerozumí jakákoli osoba, která fyzicky projde stavbu a odškrtá z plánu práce realizované části. Dozor by vždy měl nabídnout dostatečné vzdělání a praxi v oboru. Soustředí se na kontrolu konstrukcí vůči projektové dokumentaci, sleduje čerpání rozpočtu podle provedené práce a vystavených faktur. Má oprávnění také provádět zápisy do stavebního deníku.

Dozor pracuje s reálnou zkušeností, v jaké návaznosti se provádí jednotlivé stavební činnosti, odpovídá za kvalitně odvedenou etapu, kontroluje spotřebu materiálu, jeho správné využití i skladování. V mnohém včasně odhalí případné nedostatky a zajistí jejich nápravu. Okamžité řešení pozdní dodávky materiálu, nekvalitní práce nebo jiných dílčích problémů je řešeno s menšími náklady. Problémy neprodlouží výstavbu a neprojeví se ani dodatečně, kdy by jejich odstranění vyžádalo další investice a snížilo komfort bydlení.

Přítomnost stavebního dozoru ukládá i zákon!

Pozor také na dodržení platné legislativy. Stavební dozor nemá jediný úkol, dohlédnout na vaší investici, ale je také předepsaným dozorčím orgánem podle zákona. Pokud budete provádět stavbu svépomocí, musíte u činností, na které nemáte odbornou způsobilost, zajistit odborný dozor povinně.

Podle zákona můžete svépomocí provádět pouze terénní úpravy a udržovací práce, které nezasazují do nosné konstrukce stavby nebo nemění její vzhled. Stejně tak platí omezení v úpravách, které vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí, stavby opěrných zdí nad výšky 1 m atd.

Stavební dozor vždy hájí zájmy investora, v tomto případě přímo vás. Před realizací projektu nemusíte, a pravděpodobně ani nemůžete, obsáhnout a dostudovat veškeré technologické postupy, druhy materiálu a další potřebné vědomosti. Stavební dozor využívá praktické znalosti a pomůže pravidelnou systematickou kontrolou předejít vážným pochybením, nekvalitně odvedené práci a samozřejmě tím nejen posune stavbu k žádanému výsledku, ale ušetří vaše finance.

« Zpět na přehled článků