Co nabízíme v rámci inženýringu staveb?

Realizace nového domu nebo provozovny vždy vyžaduje velkou finanční i časovou investici. Při plánování sice můžete plně využít jednoznačné výhody v možnosti řešit dispozice prostoru i jeho vybavení podle svých představ, vždy se však musíte podřídit reálným skutečnostem. Stavba musí splňovat požadované náležitosti, které stanoví zákony a vyhlášky, v případě pracovního prostoru i nároky na bezpečný provoz a samozřejmě veškeré práce i materiál musí rozumně využít rozpočet, který máte pro projekt k dispozici.

Připravte se na menší i větší komplikace

Stavba nového objektu nebo náročná rekonstrukce představuje rozsáhlý soubor činností. V důsledku koordinace pracovních sil, dodávky materiálu a jeho uskladněn i vyřízení administrativy často dochází k časovému posunu. Bohužel ani všechny řemeslné firmy neodvedou spolehlivou práci tak, jak je ujednáno. V průběhu postupujících prací může docházet i k výraznému posunu v časové ose a stavba se může důsledkem více prací nebo oprav výrazně prodražit.

Nechte se zastoupit odbornou firmou

Jistě nemůžete obsáhnout kompletní stavební i správní problematiku. Kvůli jednomu projektu, byť je pro vás klíčový, není nutné ani odsunout ostatní pracovní příležitosti nebo povinnosti a věnovat se výlučně stavbě. Odborná firma, na kterou se můžete obrátit, vyřídí veškeré potřebné kroky nebo kontroly za vás. Třeba formou inženýringu staveb.

V rámci konzultace nebo delší spolupráce budete moct plně využít profesionální manuál, který provede stavbu od příprav, projektovou dokumentaci až po samotnou realizaci. Zastoupení přednostně hájí vaše zájmy, dbá na dodržení veškerých úmluv a včasným zásahem předejde nekvalitně odvedené práci nebo zvyšování nákladů. V průběhu realizace projektu budete mít hlavní slovo, odborné vedení však dohlédne na tvorbu projektu, zastoupí vás ve správním řízení a urychlí vybavení povolení stavby. Doplní a upřesní výkaz výměr a povede výběrové řízení stavebních firem.

Důležitá je také spolupráce v podobně stavebního a technického dozoru. V případě řešení reklamace nebo sporu se budete moct spolehnout na oporu, která pracuje s perfektní znalostí oboru, materiálů i pracovních postupů, a navíc byla průběžně na staveništi přítomna. Stavební dozor není položkou v nákladech navíc, ale nutností, která vás v případě jakékoli komplikace nejen plnohodnotně zastoupí, ale předejde vleklému jednání a zdlouhavé nápravě.

« Zpět na přehled článků